بلک کتس کت من

دانلود آهنگ قدیمی بلک کتس بنام کت من

Download Music Black Cats – Catman

نیمه شبا که سایه ها جون می گیرن تو کوچه ها
یواش یواش شب همه جا پر میشه از گربه سیا

دانلود آهنگ قدیمی کت من از بلک کتس

جهت دسترسی به آرشیو دانلود آهنگ های بلک کتس کلیک کنید

 

متن آهنگ کت من

نیمه شبا
که سایه ها
جون می گیرن تو کوچه ها
صدا می یاد از اون دورا
از این ور و از اون ورا
خشخش پای گربه ها
تو خرابه ها تو ویرونه ها
از پشت دیوار خونه ها
cat man
شهر خالی از برو بیا سر و صدا
سوزهء باد تنها صدا توی هـــوا
وقته اومد نه گربه سیاه
کت من : که بی رغیبه
کت من : یه رفیقه
کت من : شبا بیداره
کت من : آروم نداره

کت من : بی نیازه
کت من : یکه تازه
کت من : تن سیاه
cat man
نیمه شبا که سایه ها
جون می گیرن تو کوچه ها
یواش یواش شب همه جا
پر میشه از گربه سیا
اون که یاره غمخواره
میتونه بمونه
اگه یاره وفا داره
کت من هواشو داره
اون که یار نیست غمخوار نیست
بهتره بدونه
اگه خوابه یا بیداره
به چنگه کتی گرفتاره
نیمه شبا که سایه ها
جون می گیرن تو کوچه ها
کت من : که بی رغیبه
کت من : یه رفیقه
کت من : شبا بیداره
کت من : آروم نداره
کت من : بی نیازه
کت من : یکه تازه
کت من : تن سیاه
دانلود آهنگ کت من از بلک کتس

cat man
وحشت و ترسه گربه ها
خوابه شبو گرفته از چشها
از چشمــای آدم بــدا
از موش صفتای آدم نما
موش ای هفت رنگ
مـوزیــه پــر نیـــرنــگ
با گربه ها شوخی نکن
گربــه ها شوخی ندارن
نسل موشـو یکی یکی
از رو زمین بر میدارن
حرف ما رو گوش کن
حلقه ء دو تا گوش کن
اون که یاره غمخواره
میتونه بمونه
اگه یاره وفا داره
کت من هواشو داره
اون که یار نیست
غمخوار نیست بهتره بدونه
اگه خوابه یا بیداره
به چنگه کتی گرفتاره
نیمه شبا که سایه ها
جون می گیرن تو کوچه ها
صدا می یاد از اون دورا
از این ور و از اون ورا
خشخشه پای گربه ها
تو خرابه ها تو ویرونه ها
از پشت دیوار خونه ها
کت من : که بی رغیبه
کت من : یه رفیقه
کت من : شبا بیداره
کت من : آروم نداره
کت من : بی نیازه
کت من : یکه تازه
کت من : تن سیاه


اشتراک گذاری مطلب